İlkel Kovan Ve Petek

İlkel Kovan Ve Petek
satılık arı

    karakovanArıların doğal barınakları, ağaç kovukları, kayalıklarıdaki çatlaklıkların ve mağaracıklandır. Onlar buralara sığınaklo kötü doğa koşullarından korunmuş olurlar.

 

    Arıcılar tarafından önceden hazırlanmış arı evine Kovan denir. Pek çok köylülerimiz, Kovan petek derler. Halbulki petek, kovana yerleştirilen bir oğulun ilk iş olarak yaptığı gömeç denir. Yine birçok köylülerimiz Arı ya kovan derler. Arıcılık ilminde, arı barınaklarına kovan, arıların balmumundan yaptıkları hüçrelere de petek denir.

 

   Daha açık bir ifade ile petek, arıların balmumundan göz göz yaptıkları, içinde yavru yetirtirdikleri ve bal duldurdukları yan yana dizilmiş haldeki, birbirine benzeyen odacıklar, bölümlerdir. İlkel kovanlarda arı ailesinin ayatı kendiliğinden cereyan eder. Bunlardan elde edilen balları süzerek, kabartılmış hazır petekler saklama olanağı da yoktur.

 

   karakovanBal sağımı çok defa fazla miktarda arının öldürülmesi ile sonuçlanır. Bu kovanların nakli çok güçtür. Gezginci arıcılık yapılamaz. Ve neitce olarak arıların her türlü verimni artırmak için gerekli teknik müdahalelerin yapılmasına imkan vermez. Bu dezevantajlarlar beraber, ilkel kovanlarda arı ailesinin hayatı kendiliğinden cereyan eder. Bu dezevantajlarla beraber, ilkel kovanlar çabuk ve ucuz hazırlanır. Arıları en kötü şartlarda daha büyük bir emniyetle kışlatmak olanağı vardır. Hacimleri küçük olduğundan büyük bir süratle yavru şetiştirirler.  karakovan1Bu halde oğul verme kabiliyetleri yüksektir. Ve oullardan da iyi gelir sağlamak mümükündür.

Bakım ve idare kolaydır. Ayrıca:

Daha az yerde, daha çok arı.

Çok daha az uğraş.

Alet, araç, emek en asgari.

      Daha az bal fakat yurdumuz piyasası koşullarında daha kolay ve daha pahalı satış.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Karniyol Ana Arı Arıcılık Forumu

Yorum Yaz