Bal Süzme İşlemi

Bal Süzme İşlemi
satılık arı

Bal süzme işlemi kapalı bir ortamda yapılmalıdır. Arıcı süzme işlemini bal süzme çadırında yapacak ise temizlik konusunda daha dikkatli olmalıdır. Santrifüjlüme odası arıların giremeyeceği, ışıklı ve tercihen elektrik ve su donanımına sahip olmalıdır.

Bal süzme çadırı ya da odasında kullanılan malzemelerin yeterli ve balın yapısını bozmayacak özellikte olması gerekir. Örneğin kullanılan bıçak ve tarakların, bal sırı alma kapları, tavalar ve santrafüjün paslanmaz malzemelerden yapılmış olması şarttır.

Koloniden alınan petekler hemen santrafüjlenirse bal akışkan olacağı için kolay süzülür. Sırları alınmış petekler santrafüjlere eşit ağırlıkta, karşılıklı yerleştirilip, döndürülür. Böylece çerçevelerin çift yüzeylerinin balı tam olarak alınır. Balın peteklerden kolay çıkarılması için, çerçevelerin üst kenarı santrafüj dönüş yönünden geriye doğru olmalıdır. Çünkü petek gözleri eğimlidir.

Bal konulan kaplar daha önce kullanılmamış, laklı teneke veya variller ya da çelikten yapılmış kaplar olmalıdır. Ayrıca süzülen balların konulduğu kapların üzerinde, hasat zamanı, yeri, üreticinin ismi ve bölgede hâkim olan bitkilerin isimleri yazılırsa pazarlamada kolaylık sağlar.

Bal tenekeleri güneş görmeyen bir depoya kaldırılmalı, Depolama sıcaklığı 30°C’yi geçmemelidir. Uygun şartlarda depolanan bal, mümkünse üretim yılı içerisinde satılmalıdır.

Kullanılan malzemelerin yıkanmasında kullanılan suyun ılık olması, bal bulaşığını kolayca giderir. Yıkanan malzemenin mutlaka kurulanması gerekir. Bala su ve yabancı madde karışmasını önleyici tedbirler eksiksiz olarak alınarak, ürünün özelliği korunmalıdır.

Ayrıca balı süzülen petekler kolonilere geri verilir. Bal alma dönemlerinde kuluçkalıkta bulunan eski siyahlaşmış çerçeveler alınarak, eski petekleri yenileme işlemi de yapılır.

Süzülen eski petekler, kırılan çerçeveler ve sır alma esnasında çıkan sır preslenerek mum yapılır. Bu şekilde arıcının yıllık temel petek ihtiyacı için işlenmemiş bal mumu sağlanmış olur.

Sızdırılan mum ya da temel petekleri saklamak için kesinlikle naftalin kullanılmamalıdır. Çünkü naftalin mum ya da temel petekten bala geçmekte ve bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Etiketler:

Karniyol Ana Arı Arıcılık Forumu

Yorum Yaz