Şeker Şurubunu Ne Zaman Verilir?

Şeker Şurubunu Ne Zaman Verilir?

Şeker Şurubu Başka Hangi Durumlarda Verilir:

 

Arılara şerbet beslemesi ilkbahar teşvik şuruplaması dışında şu zamanlarda da yapılabilir:

1-      Sonbahar teşvik şuruplamasında.

2-      Arıların kışlık bal ihtiyaçlarını depo edemedikleri yıllarda bu noksanlığı telafi ve kış durumuna hazırlık safhasında.

3-      Kovana arı oğulu yerleştirildiği günlerde.

4-      İlkel kovanlardan fenni kovanlara aktarma yapıldığında peteklerin çerçevelere süratle bağlanmasını temin için.

5-      Nektar kaynaklarının çok kısırlaştığı yaz aylarında ve mesala tırakyada günebakan çiçekleri açmazdan önceki günlerde.

6-      Kış gereksinimi için arılara şeker vererek bal yatırmak gerektiği zamanlarda.

7-      Güve kurtlarının taarruzuna uğrayan kovanların bunlarla mücadelesini kolaylaştırmak amacıyla.

8-      Kışın aç arılara kendi şekir hazırlanacağı zaman.

9-      Arılara polen hamuru hazırlanacağı zamanlarda pudra şekeriyle.

   10- Zayıf oğul ve arıları kuvvetlendirmek için hemen her mevsimde.

    11- Arı sütü ve polen üretim devrelerinde.

    12- İlaç tarifelerinde yazdığı gibi arı hastalıklarına karşı yapılan alaçlamalrda verilebilir.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Karniyol Ana Arı Arıcılık Forumu

Yorum Yaz